Változások a környezetvédelmi termékdíj-szabályozásban 2023. július 1-től

Változások a környezetvédelmi termékdíj-szabályozásban 2023. július 1-től

Április 30-ig kötelező a regisztráció

A Magyar Közlöny 2022. évi 211. számában megjelent a 2022. évi LXXVI. törvény a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról (A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el), mely keretében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása is hivatalossá vált.

A környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő kormányrendeletek módosításáról is gondoskodott a jogalkotó, ugyanis 2022. december 30-án az is megjelent.

A változások közvetlenül vagy közvetve a vállalkozások széles körét is érintik.

Mindenekelőtt olyan új definíciókat szükséges az adózóknak megismerni, amelyek a nyáron életbe lépő jogszabály módosítás főbb alapjait képezik majd: kiterjesztett gyártói felelősség, EPR-díj, körforgásos termékek.

A jelenlegi egységes termékdíj rendszert tehát 2023. július 1-től egy összetettebb szabályozási metodika váltja fel, melyben egymás mellett él majd a környezetvédelmi termékdíj és az EPR -díj.

Ez azt jelenti, hogy mostantól két jogcímen is fizetési kötelezettsége keletkezik az érintett vállalkozásoknak.

A díjfizetési kötelezettség jogcímének duplikálása nem jár feltétlenül többletköltségekkel a vállalkozások számára, mivel az EPR-díj összege levonhatóvá válik majd a környezetvédelmi termékdíjból. Ugyanakkor a vállalkozások hulladékhasznosítással kapcsolatos költségei – az EPR-díjnak köszönhetően – összességében mégsem fognak csökkeni.

A két díjat két külön szervezetnek kell majd fizetni: az EPR-díjat a MOL Nyrt., a termékdíjat pedig a NAV felé kell teljesíteni. Az EPR-díjjal kapcsolatos kötelezettségeket a hulladékgazdálkodási hatóság, a termékdíjat pedig a NAV ellenőrzi, a két hatóság kölcsönösen adatot fog szolgáltatni egymásnak.

A gyártók és forgalmazók által kibocsátott számlákon külön számlazáradékokban kell majd utalni arra, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre került.

A környezetvédelmi termékdíjfizetési kötelezettség a jövőben kizárólag az ún. körforgásos termékeket terheli majd. A körforgásos termékek köre lényegében megegyezik a jelenlegi termékdíjköteles termékek körével (csomagolószerek-csomagolások, akkumulátorok, elektromos és elektronikus termékek, gumiabroncsok, stb.), ugyanakkor ahhoz képest kicsit bővebb is, mivel új termékek (textiltermékek, fabútorok, egyszer használatos műanyagtermékek, gépjárművek, sütőolaj, zsír) is díjkötelezettség alá esnek majd.

Ahhoz, hogy valaki 2023. július 1-től kezdve jogosult legyen körforgásos termékeket forgalmazni, 2023. április 30-ig regisztrálnia kell az érintett hatóságnál. A regisztráció elmaradása esetén hulladékgazdálkodási bírsággal kell számolnia, illetve akár a termékek forgalmazását is felfüggesztheti a hatóság.

Az EPR-rel érintett tevékenységről a jogszabályban meghatározott nyilvántartást kell vezetni a jelenleg ismert termékdíj kezelési szabályokhoz hasonlóan (termék kódok, termékmozgások, mennyiségek) és időszakonként, tárgynegyedévet követő hónap 10-ig a hulladékgazdálkodási hatóság felé adatszolgáltatási kötelezettség mellett történik meg a díj fizetése.

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség nem lesz a könyvelő iroda feladata!

A legfőbb kihívás, amit most minden cégnek, minél hamarabb el kell végeznie az az, hogy biztosítsa a megfelelő emberi erőforrást az átálláshoz – beleértve azt a vezetőt is, aki menedzseli majd a folyamatot. Ráadásul mivel a rendszer felállítása és működtetése több területet is érint (pl. IT, jog, pénzügy, marketing stb.) és rövid rá a felkészülési idő, tényleg nincs már mire várni.

A kötelezettségek, de általában a jogszabályból adódó tennivalók teljesítéséhez ajánlatos szakértők segítségét kérni, akik válaszolni tudnak az alábbi kérdésekre:

  • vállalkozása milyen pozíciót foglal el az értékesítési láncolatban (gyártónak vagy első belföldi forgalomba hozónak minősül-e),
  • a vállalkozása által gyártott/forgalmazott termékek körforgásos termékeknek minősülnek-e,
  • vonatkozik-e vállalkozására az EPR-díj/termékdíj fizetési kötelezettség,
  • milyen mentességi, visszaigénylési jogcímek vehetők figyelembe,
  • kell-e változtatni a jelenlegi jogi, logisztikai, adminisztratív folyamatokon az új szabályozási környezetnek való megfelelés érdekében. Mivel jár a vállalatok számára az EPR kötelezettség?
  • Az EPR kötelezettség, alapvetően regisztrációs, nyilvántartásvezetési és fizetési kötelezettségre bontható.

Jelenleg még minden részletszabályozás nem ismert, de az biztos, hogy az érintett gazdálkodóknak be kell jelentkezniük a hulladékgazdálkodási hatóságnál 2023. április 30-ig, ugyanakkor a díjfizetési kötelezettség nem a hatóság, hanem a koncesszor irányába, azaz a MOL részére fog megtörténni. Regisztráció a mohu.hu/nem-lakossagi-ugyfelek honlapon lehetséges.