Változás az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben

Változás az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben

2020. július 1. napjától hatályba lépő törvénymódosítás alapján új tevékenységgel, új feladattal bővül a területi kamarák szolgáltatási köre.

A jogszabály-módosítás a vállalkozói ügyintézéssel kapcsolatban közreműködő szervek között említi a gazdasági kamarákat is. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. §. (4) bekezdése 2020. július 1-jétől hatályba lépő rendelkezéssel a gazdasági kamarákat tájékoztatásnyújtási és információ szolgáltatási hatáskörrel ruházza fel.

Ennek keretében az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges általános információkról, a tevékenységek folytatásáról, valamint a képesítéshez, ill. a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről kérhető a jövőben felvilágosítás közvetlenül a gazdasági kamaráktól.

Korábban az ezekre vonatkozó tájékoztatások a Kormányablakoknál voltak elérhetők, azonban a törvénymódosítás hatálybalépését követően a kereskedelmi és iparkamarák feladat- és hatáskörébe tartozik a szükséges információnyújtás.

A Kormányhivatalok egyéni vállalkozóval kapcsolatosan a tevékenységgel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseket folytatják le, biztosítják részükre az elektronikus azonosítási és biztonságos kézbesítési szolgáltatásokat, továbbá ellátják a jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat.

A kereskedelmi és iparkamarák tájékoztatással segítik a vállalkozókat: információt adnak arra vonatkozóan, hogy egy adott tevékenységi kör, amelyet a vállalkozó fel kíván venni, hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenység-e, tájékoztatnak arról, hogy az adott tevékenységhez milyen képzettség szükséges, illetve hogy a tevékenység után minimálbér vagy garantált bérminimumnak megfelelő járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a vállalkozónak.

Az egyéni vállalkozók továbbra is a webes ügysegéden jelenthetik be a NAV-nak a tevékenységükkel kapcsolatos eseményeket, a tevékenység megkezdését, az adatváltozás bejelentését, a szünetelést, illetve a szünetelés utáni folytatást és a tevékenység megszüntetését. Ugyancsak a webes ügysegéden nyújthatók be az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek. A tevékenység megkezdése és megszüntetése személyesen is bejelenthető a NAV ügyfélszolgálatain.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatok – a nyilvántartási szám és adószám alapján – továbbra is lekérdezhetők a www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalon. További információ telefonon a NAV Infóvonalán a 1819-es számon vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérhető.