Új korszak kezdete az adózásban

Új korszak kezdete az adózásban

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) április 1-jétől minden számla adatát megkapja azonnal, online módon, a beérkező adatok révén pedig több, az Európai Unióban is egyedülálló szolgáltatással segíti a vállalkozásokat – tette hozzá a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Nemcsak az adóhivatal újfajta szolgáltatásai, mint a papírmentes számlázás vagy az áfabevallási-tervezetek kiajánlása, segítik a tisztességes vállalkozásokat, hanem a csalárd adózók kiszűrése is – hangsúlyozta az államtitkár. Mint mondta: az online számlázás teljessé tétele a legnagyobb horderejű lépés a feketegazdaság elleni küzdelemben. Évente négymilliárdnyi számla- és nyugtaadat áll a kockázatelemzők rendelkezésére, ezért már nem éri meg adóelkerüléssel próbálkozni, hiszen az adóhivatal az online eszközei révén ezt azonnal észleli.

Az adatvédelem az egyik leglényegesebb eleme az online számlázásnak – szögezte le az államtitkár. Ez különösen fontos, hiszen április 1-től már a lakosság részére kiállított számlákat is teljes körűen látja az adóhivatal, de csak anonim módon, a magánszemély vásárlóról ugyanis semmilyen adat nem kerül be az adóhivatal online számla rendszerébe.

Izer Norbert szerint a vállalkozások egyre tudatosabbak adóügyeik intézésekor, erről tanúskodnak a szankciómentes időszak tapasztalatai is. A vállalkozások jelentős többsége ugyanis már a határidő előtti hetekben átállt az új rendszerre.

Az államtitkár elmondta, hogy a szankciómentes időszak lejártát követően is a mulasztás körülményeit, súlyát, gyakoriságát mérlegelve, méltányosan jár el a NAV. Az adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesítőket az adóhivatal segíti, az áfabevallási-tervezet kiajánlásához ugyanis minden számla adatára szükség van.
Forrás: onadozo.hu

Sok könyvelőben élt a remény, hogy ezzel megszabadulnak a legtöbb esetben az asztalukra hányt bizonylathalmaztól és a számlák lefűzésének nyűgétől, hogy az unalmas és monoton rögzítésről ne is beszéljek.

Ezzel szemben – mielőtt ismét feltennék a kérdést „Szükség van-e a könyvelők munkájára?” – az igazságot egy kérdésre adott szakértői válasz tartalmazza:

  1. Könyvelni csak a rendelkezésünkre álló számlákat lehet. Amit a NAV-tól le lehet tölteni, az nem számla. Továbbá – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – biztosítani kell a bizonylatok kezelésének, utalványozásának, feldolgozásának, megőrzésének rendjét, amit pusztán az adatok letöltésével nem lehet megvalósítani. A számviteli törvény előírásai szerint elkészítendő számviteli politika, pénzkezelési szabályzat, bizonylati rend, iratkezelési szabályzat, stb. tartalmazza ezeket, figyelembe véve az egyéb vonatkozó jogszabályokat is. ( Áfa tv., a digitális archiválásról szóló ITM rendelet, a 23/2014.NGM rendelet a számla és a nyugta… stb.)
  2. Nem kerül be minden beérkező számla a NAV OSA rendszerébe. “Rés maradt a pajzson”, ugyanis pl. a pénztárgéppel kiállított számlák adatait innen nem lehet letölteni. Pl. üzemanyagvásárlás, stb. Ezek a pénztárgépes adatszolgáltatási ágon kerülnek be a NAV-hoz, ahonnan számunkra használható adat jelenleg nem nyerhető ki.
  3. Bekerülhetnek a NAV OSA rendszerébe az adott vállalkozás fiókjába olyan számlák is, amelyeket nem kellene lekönyvelni. Pl. valaki kért egy számlát a vállalkozás nevére. Bár elvileg ezt csak az tehetné meg aki erre jogosult (képviselő, meghatalmazott), de mivel ezt senki nem ellenőrzi, ma ezt még bárki megteheti. Még számon sem kérhető, mert nem azonosítható be a személy, vagy magánvásárlásról volt szó, de a cég nevére kértek számlát. Bár ez felvet további problémákat is.
  4. Papír alapú számlát csak akkor lehet könyvelni, ha az rendelkezésre áll. Másrészt az Áfa elszámolás tárgyi feltétele is a bizonylat megléte, aminek megőrzéséről és visszakereshetőségéről is gondoskodni kell.

A NAV OSA rendszeréből letölthetők ugyan az elektronikus számlaként kapott beérkező számlák, de csak xml formátumban. A számlaképet a NAV kéri be, tehát ahhoz hogy az xml-ül nem értő könyvelő azt le tudja könyvelni, szüksége van a számlaképre (amit az elektronikus számlát kibocsátók meg is szoktak küldeni a vevőjüknek) vagy a könyvelőprogramnak kell azt valahogy megjeleníteni. Csak megjegyzem, hogy a NAV több fórumon is közölte, hogy az elektronikus számlák megőrzését ők nem vállalják, azt a vállalkozónak kell megoldani, vagyis a kapott, vagy letöltött xml fájlt kell a jogszabályban előírt ideig megőrizni és az olvashatóságot biztosítani.

Összefoglalva: A NAV OSA rendszeréből való adatletöltés meggyorsíthatja a munkánkat, de nem helyettesítheti a bizonylatok meglétét.

Viszont többletmunkát generál, hiszen le kell egyeztetni, hogy:

– melyek azok a bizonylatok amelyek a NAV OSA rendszerében ott vannak, de nálunk hiányoznak (ez jó a korábbiakhoz képest),

– melyek azok a bizonylatok amelyek nálunk rendelkezésre állnak, de a NAV OSA rendszeréből hiányoznak,

– illetve valahogy biztosítani kell, hogy csak olyan bizonylatok kerüljenek könyvelésre amelyeket a vállalkozó “utalványozott” és a feldolgozás módja feleljen meg a jogszabályi előírások alapján elkészített belső szabályozásnak.

Azok a könyvelőprogramok, amelyek automatikusan letöltenek és lekönyvelnek mindent a NAV OSA-ból, azok figyelmen kívül hagyják a fentieket és nagyon sok egyeztetési munkát generálnak. (Megj.: Jellemzően így fog készülni a NAV ÁFA bevallás tervezete is! Dr. K. Gy.) A helyes megoldás az, amikor a rendelkezésünkre álló, a vállalkozó által jóváhagyott bizonylatokat könyveljük. Ekkor is segítségünkre lehet a NAV OSA, hiszen a bizonylatszám beírásával a könyvelőprogram már letöltheti az adatokat és az időigényes rögzítési munkát kiválthatja.
Forrás: tanacsadas.egzatik.hu

Izer Norbert leszögezte, hogy nem a mulasztási bírság kiszabása a cél, hanem az adatszolgáltatás szabályszerű teljesítése, ebben pedig partner a Pénzügyminisztérium és az adóhivatal is. A jó és pontos adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy Magyarország az elsők között nyújtson az Európai Unióban példaértékű adóhivatali szolgáltatásokat a vállalkozásoknak.

Véleményem szerint az Adóhivatalnak nem lehet feladata a bevallások elkészítése, egy semmire se jó tervezeté pedig még kevésbé. Ez már most is sok zavart és értetlenséget okoz a vállalkozók körében. Volt olyan ügyfelünk, aki már most látni vélte, hogy mi sokkal több ÁFÁ-t fizettetünk be vele, mint amit a NAV oldalán látott (?).

A számviteli szakemberek hagyomány tisztelők.
Jobb, ha maradunk a régi bevált módszernél: a nagymama tegye el a lekvárt és ne fordítva!
Dr. K.Gy.