Tovább szépült a SZÉP-kártya

A Széchenyi Pihenő Kártya feltöltésére és felhasználására vonatkozó szabályok folyamatosan változtak, változnak. Ma már lassan követhetetlen ez is, mint annyi más szabályozás. A megértéshez kíván segítséget nyújtani az alábbi áttekintés.

A SZÉP Kárya „zsebeinek” átjárhatósága hatalmas változás volt, ami megkönnyítette a kártyákon felhalmozott összegek minőségi elköltését, az idei év februárjától azonban egy még ennél is nagyobb könnyítés történt azzal, hogy élelmiszer vásárlására is felhasználható a kártyán lévő összeg.

A SZÉP-kártyára utalt összeg meghatározott része (az ún. rekreációs keretösszeg) béren kívüli juttatásnak minősül, amely után a munkáltató fizeti meg a közterheket, azaz a munkavállaló a teljes összeg felhasználására jogosult.

A rekreációs keretösszeg mértéke

  • évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
  • a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
  • évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.


A béren kívüli juttatásnak minősülő keretösszeg megoszlik a kártya három alszámlája, azaz „zsebe” között oly módon, hogy

  1. a szálláshely alszámlára, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható legfeljebb évi 225 ezer forint támogatás;
  2. a vendéglátás alszámlára, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható  legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás;
  3. a szabadidő alszámlára, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható  legfeljebb évi 75 ezer forint támogatás utalható.

Ez az összeg a munkavállaló teljes éves kerete, ami azt jelenti, hogy több munkáltató esetén együttvéve is csak ennyit kaphat.

A SZÉP-kártya feltöltése előtt a foglalkoztatónak nyilatkoztatnia kell a foglalkoztatottakat arról, hogy máshonnan részesülnek-e ilyen jellegű juttatásban, és ha igen, akkor milyen mértékben, hiszen a meghatározott keretösszegeken felüli kifizetés már egyes meghatározott juttatásnak minősül, amelynek lényegesen magasabbak a közterhei.

A kártya egyes zsebeiben található összegek különböző módon használhatók fel (bár vannak átfedések), nem felel meg tehát a jogszabályoknak az a megoldás, hogy a kifizető a kártya valamelyik alszámlájára utalja a teljes rekreációs keretösszeget.

Ez azonban jelenleg nem jelent problémát, hiszen 2022. december 31-ig a kártya alszámlái között biztosított az átjárás. Ez azt jelenti, hogy az egyes alszámlákra utalt támogatást a szolgáltató az elfogadói szerződésétől eltérően az eredeti alszámlánál meghatározott tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás ellenértékének megfizetésére egy másik alszámlán lévő egyenleget is elfogadhatja, valamint a kártyabirtokos az egyes alszámlákon lévő pénzeszközt másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is felhasználhatja.

Új lehetőség: élelmiszer vásárlása

2022. februárjától kedvező változás, hogy – a munkavállaló részére a 2022. évben a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlájára utalt, – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) a kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra és a kereskedő által 2022. február 1. és 2022. május 31. között értékesített élelmiszer vásárlására is felhasználható.

Mivel a számlák közötti átjárás 2022. év végéig engedélyezett és az erről szóló 76/2018. Korm. rendelet pedig nem tartalmaz kivételt vagy tiltást, ami egyértelműen azt jelenti, hogy a kártya valamennyi zsebéből vásárolható élelmiszer is. Ezt az álláspontot alátámasztja a Kormány 2021. december 30-án kiadott tájékoztatója is.

A béren kívüli juttatásnak minősülő SZÉP-kártya keretösszeg után a munkavállalónak 15 százalékos személyi jövedelemadót és 13 százalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetnie. A meghatározott rekreációs keretösszegen felül juttatott összeg egyes meghatározott juttatásnak minősül, amely után a közterhek ugyanezek, azoknak az alapja viszont a juttatás 1,18-szoros értéke.