Szebb lett a SZÉP Kártya

Szebb lett a SZÉP Kártya

SZÉP Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól

A gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 3. pontjának 3. §, 4. §-ában kihirdetésre került a SZÉP kártya juttatás éves keretösszegének és a rekreációs keretösszegek éves mértékének emelkedése.

A rendelet értelmében 2020. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 71. § (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya

 1. a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
  b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
  c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

 A 2020. évben az Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg

 – ha a munkáltató költségvetési szerv –

 1. a) évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
  b) a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
  c) évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

– más munkáltató esetében

 1. a) évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
  b) a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn,
  c) évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájáIra utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget, ha a munkáltató kormányrendelet hatálybalépésétől a 2020. június 30-ig juttatja azt a munkavállalói számára.
Költségvetési szerv munkáltatóknál nagyon fontos változás, hogy a foglalkoztatottak cafetéria-kerete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdésétől eltérően, SZÉP kártya juttatás tekintetében 2020. évre nettó 400 000 forint, azaz a keret nem tartalmaz közterheket, a 400 000 forint juttatást a munkavállalók nettóban megkapják.
A SZÉP kártya „zsebeinek” keretösszege a teljes 2020. évre vonatkozóan emelkedett meg, amennyiben korábban a keretösszeg túllépése miatt az egyes meghatározott juttatások vonatkozásában adókötlezettség keletkezett akkor, most lehetőség van önellenőrzéssel korrigálni a bevallott összeget a megemelt értékhatárok szintjéig.