Október 16-ig kell pótolni a pénztárgépek és az automata berendezések éves felülvizsgálatát

A Kormány a veszélyhelyzet idején rendeletben állapította meg, hogy amennyiben az online pénztárgép, illetve az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezés felügyeleti egysége éves felülvizsgálatának határideje a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, akkor a felülvizsgálatot az üzemeltetőnek a veszélyhelyzet megszűnése utáni 120 napon belül kell elvégeztetnie. A határidő október 16-án jár le.

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet szerint a pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező.

A kötelező éves felülvizsgálat része a szervizes helyszíni vizsgálat, melyet a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

A kialakult gyakorlat szerint a felülvizsgálatra a pénztárgép üzemeltetési helyén kerül sor, mely jellemzően az üzlethelyiségben a műszerész és a pénztárgép üzemeltetője vagy az őt képviselő személy jelenlétében történik, akár ügyfélforgalom mellett. A kötelező éves felülvizsgálatot a szerviznek a pénztárgépnaplóban dokumentálnia kell.

Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet szerint az üzemeltető köteles évente minden általa üzemeltetett automatában működő Automata Felügyeleti Egység (a továbbiakban: AFE) felülvizsgálatát elvégeztetni a felügyeleti szolgáltatóval. Két egymást követő felülvizsgálat között nem telhet el 13 hónapnál hosszabb idő.

A felülvizsgálatról a felülvizsgálatot végző minden esetben jegyzőkönyvet köteles felvenni, és rendellenesség esetén azt a felügyeleti szolgáltató a vizsgálatot követő 2 napon belül jelenti a NAV részére.

A veszélyhelyzet 2020. június 18-án megszűnt.

A törvény szerint, ha az online pénztárgép, illetve az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automatában működő automata felügyeleti egység éves felülvizsgálatának határideje a veszélyhelyzet időtartama alatt járt le, akkor a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő 120 napon belül, azaz legkésőbb 2020. október 16-ig köteles elvégeztetni. A határidőben pótolt éves felülvizsgálat esetén az üzemeltetőnek semmilyen szankcióval nem kell számolnia.