Na, akkor még egyszer fussunk neki!

Na, akkor még egyszer fussunk neki!

Változott a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő bértámogatás szabályozása

Már induláskor csődöt mondott a válságkezelő csodafegyver. Április 21-én a késő esti órákban jelent meg a módosított, közel sem közérthetőbb és egyszerűbbnek sem nevezhető változat.

Íme a változások!

Változott a csökkentett munkaidő fogalma.

„1. § a) csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti huszonöt százalékát elérő, de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő;”

A létszámtartási kötelezettség csak a kérelmet benyújtott munkavállalókra vonatkozik.

A távolléti díj helyébe az alapbér lép. (Ez különösen hátrányosan érinti a teljesítménybérben és a több műszakban dolgozókat.)

A támogatás mértéke „… az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.” 5. § (3)

Ha a csökkentett munkaidő a munkaszerződés szerinti idő munkaidő felét nem haladja meg egyéni fejlesztési időben lehet megállapodni. 4. § (1a)

Kedvező, hogy a támogatáshoz nem kell új munkaszerződést kötni, mert az a rendelet erejénél fogva változik a támogatás időtartamára:

„6 § (6a) E rendelet erejénél fogva a határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint módosul a munkaszerződés a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és egyéni fejlesztési idő tekintetében, kivéve, ha a felek a kérelem benyújtását megelőzően már módosították a munkaszerződést.”

A kérelem valamint a szükséges nyilatkozatok a https://nfsz.munka.hu oldalról letölthetők.

A nyomtatványon még távolléti díj szerepel, a kormányhivatalból származó információ szerint itt értelemszerűen (?) az alapbért kell feltüntetni.