Munkáltatói kötelezettségek a megfelelő munkahelyi hőmérséklet biztosítása érdekében

Munkáltatói kötelezettségek a megfelelő munkahelyi hőmérséklet biztosítása érdekében

Az október 1-jétől hatályos rendelkezések

A 2022. október 1-jétől hatályos, az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. kormányrendelet értelmében az intézmény helyiségeiben, tereiben a fűtés útján biztosított léghőmérséklet – az alábbi kivételek mellett – a 18 Celsius-fokot nem haladhatja meg.

Fontos, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi intézményekre, a bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményekre, a gyermekvédelmi intézményekre, valamint a bölcsődei ellátást nyújtó intézményekre.

Intézménynek minősül a kormány, illetve a kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, illetve az előzőekben megjelölt költségvetési szerv irányítása, felügyelete alatt vagy fenntartásában álló, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Bank (MNB), valamint az MNB-nek a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon gazdasági társaság, amely felett az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik és a rendelet szerinti költségvetési szerv, vagy az államnak a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyása vagy közvetett befolyása alá tartozó gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlásában áll.

A közönség számára nyitva tartó uszodai létesítményben az előzőekben meghatározottnál magasabb léghőmérséklet is biztosítható.

Kivételként határozza meg a rendelet azt a szabályt, miszerint a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek – a fenntartótól, illetve a tulajdonostól függetlenül – legalább a 18 Celsius-fokot el kell érnie a köznevelési intézményekben, valamint a szakképző intézményekben. Ugyanakkor az olyan köznevelési intézményben, amelynek épületében 14. életévüket be nem töltött gyermekek gondozása, nevelése, illetve oktatása zajlik, a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 Celsius-fokot el kell érnie.

A köznevelési intézmény fenntartója, illetve a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a kancellár határozza meg a biztosítandó léghőmérsékletet.

Október 1-jétől a rendelet hatálya alatt nem alkalmazhatóak a munkavédelemről szóló törvény szerinti munkahelyekre a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. SzCsM-EüM együttes rendelet meghatározott szabályai. Ennek következtében:

  • a pihenőhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat ellátó személyzet helyiségeiben, az egészségügyi létesítményekben, az étkezdékben és az elsősegélyhelyeken nem kell biztosítani az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet;
  • zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszakoktól függően szintén nem kell biztosítani – a munka nehézségi fokát jellemző munkaenergia-forgalmat figyelembe véve – álló munkánál 1 m magasságban, ülő munkánál 0,5 m magasságban a fenti 2. számú melléklet szerinti megfelelő hőmérsékletet (klímatényezőt);
  • a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából nem kell munkaszervezési intézkedéseket tenni;
  • a hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére nem kell teát kell kiszolgáltatni, ivópoharakról sem kell gondoskodni;
  • nem kötelezi a munkáltatót azon szabály, hogy hideg évszakban biztosítandó léghőmérséklet szellemi munka esetén 20–22, könnyű fizikai munkánál 18–20, közepesen nehéz fizikai munkánál 14–18, nehéz fizikai munkánál 12–14 Celsius-fok legyen.