Mire jó a NAV on-line számla?

Mire jó a NAV on-line számla?

Megkérdeztük a Hivatalt

Az on-line számla adatszolgáltatás bevezetése a számlák feldolgozásának forradalmát indította el. Jogos volt hát a felvetés, hamár minden bejövő számla elérhető a NAV on-line rendszerében, miért van szükség a papíralapú számlák utaztatására, illetve a könyvelés során mi az elsődleges bizonylat, az ügyfél által a könyvelés részére leadott vagy a NAV on-line rendszerében elérhető?

A kérdés annál inkább indokolt, mivel 2021. januártól bevezetésre kerül a XML 3.0, amelynek lényege, hogy a NAV immár minden számláról rendelkezik majd információval, és alapja lesz a 2021. nyarától a NAV által elkészített ÁFA bevallás tervezetnek.

Úgy gondoltuk, a mostani időszak jó alkalom lehetett volna a számlák feldolgozási módszerének újragondolására.

Tisztelt Hivatal!

Az alábbi kérdésekben szeretném a véleményüket illetve álláspontjukat kéri:

Mi a helyes eljárásrend egy könyvelő irodában, ha a NAV online oldalról letöltött számlák között olyan bejövő számla is szerepel, amelyet az ügyfél több féle ok miatt (elveszett számla, nem fogadta be a számlát, nem szeretné, ha a számla a könyvelésben szerepelne (?) stb.) nem adott le könyvelésre?

Lekönyvelhető-e és levonható-e az ÁFA a NAV online oldalról letöltött számlakép alapján eredeti vagy hiteles másolat hiányában?

Megjegyzés: Tudom, hogy a Szt. tv. alapján könyvelni csak eredeti bizonylat birtokában lehet, de az élet már annyi törvényt felülírt!

Válaszukat megköszönve, tisztelettel

Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatalunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 166. § (1) bekezdése értelmében a számla egyben számviteli bizonylatnak is minősül. Ezen jogszabály rendelkezése alapján is a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A Szt. 165. § (2) bekezdése alapján a számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet – hiba esetén – előírásszerűen javítottak.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv) 159. §-a kimondja, hogy az adóalany egy másik adóalany felé történő értékesítéséről főszabály szerint számát köteles kiállítani. Számla minden olyan okirat, amely megfelel az Áfa tv. X. fejezetében meghatározott feltételeknek. Az Áfa tv. 168/A. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. A számla „olvashatósága” azt jelenti, hogy a számlának az ember számára – alapos vizsgálat, illetve magyarázat nélkül – olvashatónak kell lennie.

Az XML egy formázás nélküli szöveges dokumentum, amelyet a könyvelőprogram könnyen fel tud dolgozni, így  megkönnyítheti az adatrögzítést, de amely mellől azonban hiányoznak szállítói számla képi információi. Az XML adat, amit az Online Számla oldalról le lehet kérni, tehát nem a bizonylat maga.

Tekintettel arra, hogy az online számla adatszolgáltatásba feltöltött, és a számla befogadója által lekérdezhető adatok sem a Szt., sem az Áfa tv. szempontjából nem minősülnek bizonylatnak, ezért kizárólag ezen adatok alapján könyvelni nem lehet, illetve áfa-levonási jog erre az adatbázisra nem alapítható.

Az online számla honlapról leölthető bejövő számla lekérdezés ezért egy kontroll adatbázisként funkcionálhat, mint ahogy azt a https://onlineszamla.nav.gov.hu/kerdesek_es_valaszok oldalon a 46. kérdésnél is közzétettük: „a számlakibocsátó által szolgáltatott számlaadatok rendelkezésre állása megkönnyíthetia számla befogadójának az áfabevallásában teljesítendő, számlákra vonatkozó tételes adatszolgáltatás (összesítő jelentés) elkészítését. Emellett a számlakibocsátó partner online számlaadat-szolgáltatási gyakorlatának ismerete, annak teljessége, vagy hiányossága a partner magatartásának, megbízhatóságának felmérésére is alkalmas lehet. Mindezekre tekintettel a számlakibocsátó által szolgáltatott számlaadatok megismerése célszerű. A számlakibocsátó online számlaadat-szolgáltatási kötelezettségének ellenőrzése ugyanakkor nem jogszabályi kötelezettsége a számla befogadójának.”

Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevél tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír.

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Központi Irányítás

Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály