Mi az a BIREG és mit kell tudni róla?

Mi az a BIREG és mit kell tudni róla?

A 2021. január 1-jétől bevezetett előzetes elektronikus engedélyregisztrációs (BIREG) rendszer egy, a hatóság által üzemeltetett új elektronikus rendszer, ahol a közúti fuvarozásban használt engedélyeket és a szállítások adatait kell bejelenteni az adott fuvarfeladathoz kapcsolódóan, valós időben. A kötelezettség a belföldre történő be- és kilépéshez, valamint a fel- és lerakodáshoz kapcsolódik.

A szabályozás értelmében bejelentéskötelesek a Magyarország területét érintő, díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző, 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjárművel, a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző, 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel, továbbá a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjárművel végzett fuvarozások.

(Kabotázs fuvarozás: egy tagállamon belül egy másik tagállamban honos fuvarozó által végzett szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat az 1993. október 25-i 3118/93/EGK tanácsi rendelet rögzítette. Gyakorlatilag másik tagállamban honos fuvarozók szolgáltatásáról van szó, akik egy nemzetközi út során a fogadó államban tartózkodván ahelyett, hogy üresen térnének haza, a határ elérése előtt fuvarozást végeznek az adott államban.)

A BIREG rendszerben történő regisztráció minden közúti személy- és áruszállító vállalkozást (fuvarozót) érint, beleértve a közösségi engedéllyel tevékenységet végző uniós (többek között a magyar) vállalkozásokat is.

A rendelkezések alapján a BIREG rendszerben az üzembentartóknak, illetve az általuk erre felhatalmazott személyeknek (például gépkocsivezető, fuvarszervező, adminisztrátor) kell rögzíteniük (az előregisztrációt követően) a belföldre irányuló fuvarfeladataik indítását (határátlépés előtt) és befejezését (lerakodáskor).

A jelentés megtételére az üzembentartó vagy a szállító kötelezett, ugyanakkor az előírás a magyar címzettek és feladók számára is határoz meg új feladatokat, ugyanis 2021. január 1-jétől ellenőrizniük kell a rendszerben a BIREG regisztráció érvényességét, majd várhatóan idén július 1-jétől szállítással összefüggő adatokat is kell rögzíteniük a rendszerben.

Mivel a BIREG regisztrációs felülete jelenleg még nem elérhető, a hatóság a január végéig tartó türelmi időszakban bírság kiszabása nélkül, figyelmeztetés és tájékoztatás mellett végzi az ellenőrzéseket. A hatósági ellenőrzés során a regisztrált adatok megfelelőségének, valódiságának és hiánytalanságának a vizsgálata történik.

A türelmi időszak lejártát követően, 2021. február 1-jétől a BIREG használatának elmulasztása az engedély nélkül végzett fuvarozással esik azonos elbírálás alá, így azzal megegyező szankciót von maga után. Ettől az időponttól az ellenőrzések során a regisztráció bármely elemének vagy a határátlépés adatainak a hiánya esetén az ellenőrzést végzők pótolják a hiányzó adatokat, és kiszabják az esedékes bírságot.

A bírság mértéke a BIREG regisztráció hiánya esetén 800 ezer forint, amennyiben a fel- és lerakóhely nem látja el az ellenőrzési kötelezettségét, akkor pedig 300 ezer forint.

A BIREG rendszer használatáról, a regisztráció menetéről és az egyes fuvarfeladatokra előírt adminisztrációról a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete fog részletes tájékoztatást adni.

Az MKFE kérte a jogalkotótól a kihirdetett jogszabály módosítását, hogy a BIREG hatálya csak az engedélyhez kötött (CEMT vagy Bilat) nemzetközi áruszállítási műveletekre terjedjen ki, ami jóval szűkebb kör lenne.