Mennyi pénz van a kasszában?

Mennyi pénz van a kasszában?

Visszatérő téma a házipénztárban lévő pénzkészlet nagysága, amely gyakran csak a könyvelésben létezik. Az okokkal nem foglalkoznék részletesen, pedig megérne néhány szót, de ha a könyvelő szembesíti a tulajdonost a házi pénztárban lekönyvelt értékkel sokszor értetlenül néznek és a legképtelenebb vádakat fogalmazzák meg.

Pedig a házi pénztár vezetése törvényi előírás és minden vállalkozónak érdeke, hogy napi szinten tisztában legyen a házi pénztár tartalmával.

Különösen indokolt foglalkozni a témával az év vége közeledtével, ilyenkor még van idő elvégezni a szükséges korrekciókat, hogy elkerüljük a figyelem felhívó értéket, hiszen a készpénz készlet értékét szerepeltetni kell a társasági adóbevallásban is.

A gazdálkodók pénzkezelésére elsődlegesen a Pénzkezelési Szabályzat rendelkezései irányadóak. Ennek alapján a pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.

Fentiek alapján a pénz tárolására vonatkozó előírásokat a vállalkozás lehetőségeit figyelembe véve a társaságnak kell pénzkezelési szabályzatában meghatároznia. A pénzkezelési szabályzatban a vállalkozás napi készpénz záró állományának maximális mértékét szabadon, a vállalkozásra jellemző körülményeknek megfelelően lehet megállapítani.

A Pénzkezelési Szabályzat elkészítése az ügyvezető felelőssége és annak betartatásáról is neki kell gondoskodnia.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével köteles pénzeszközeit pénzforgalmi számlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán lebonyolítani, és ennek érdekében pénzforgalmi számla-szerződést kötni. Ezen rendelkezésből az következik, hogy a társaság azon pénzeszközeit pénzforgalmi számláján köteles tartani, melyek készpénzben történő rendelkezésre állása a készpénzben teljesíthető fizetések céljából nem szükségszerű. Azt, hogy milyen készpénzállomány tekinthető szükségszerűnek a vállalkozás működésének sajátosságait figyelembe véve lehet meghatározni.

A fenti rendelkezésének megsértése esetén az adóhatóság jogosult a társasággal szemben mulasztási bírságot kiszabni. Ennek mértéke természetes személy adózó esetén kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózó esetén ötszázezer forintig terjedhet.