Lassan minden ügy megoldható a fotelből

Lassan minden ügy megoldható a fotelből

De melyek ezek az ügyek? Ma már leggyakrabban azzal küldik el az ügyfeleket az okmányirodából, hogy az általuk elintézni kívánt ügy az Ügyfélkapun keresztül is elintézhető és nem igényel személyes megjelenést. Rendjén van is ez így, különösen e járvánnyal teli időszakban.

Igen, de minden ügyintézés alfája és omegája az Ügyfélkapu! Ha ügyfeleink meghallják azt a szót, hogy „Ügyfélkapu” rohannak a könyvelőhöz, hogy ezt neki kell intézni. Legyen szó vállalkozáson kívüli gépjárművel kapcsolatos ügyintézésről vagy lejárt okmányok cseréjéről.

Pedig az Ügyfélkapu nem egyenlő a Könyvelővel, sőt nem is a Könyvelő szinonimája.

A digitalizáció berobbanása minden napi életünkbe, részben a világméretű járványnak köszönhetően, felkészületlenül érte az embereket csakúgy, mint a COVID 19.

De ha már ránk zuhant, akkor meg kell birkózni vele, ha tetszik, ha nem.

A járvány talán egyetlen jó oldala, hogy széles körben használhatóvá váltak az online e-szolgáltatások, ezzel hol megkönnyítve, hol megnehezítve mindenki életét.

Abban még nem vagyok száz százalékig biztos, hogy ehhez kevesebb papírhasználás is társul, de az irány mindenestre kedvező.

  1. Ügyfélkapu mellé elektronikus aláírás is jár

Elektronikus dokumentumok elektronikusan is hitelesíthetőek, így személyes találkozó, nyomtatás és postai sorban állás nélkül is intézhetők ügyes bajos dolgaink. Az AVDH (azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés) segítségével papírmentesen, online hitelesíthetők aláírni kívánt irataink. Az AVDH-szolgáltatás ügyfélkapu regisztrációval használható. Az AVDH-szolgáltatással hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik, így akár szerződések aláírására is alkalmazható. A szolgáltatás egyszerűen használható – csak a Word formátumot kell PDF fomátúmmá alakítanunk – fontos azonban, hogy az aláírni kívánt dokumentumot kizárólag az a személy hitelesítheti AVDH által, aki azt egyébként is aláírná.

Kizárólag olyan ügyekben nem használható, ahol kötelező a személyes megjelenés, de ilyen már nagyon kevés van. Az AVDH hitelesítést minden hivatal, bíróság stb. elfogadja: adóhatóság, cégbíróság, más bíróságok, önkormányzatok stb. Már nem kell egy cégek vagy magányszemélyek közötti szerződést kinyomtatni, aláírni, beszkennelni, hanem elég a dokumentumot PDF formátummá alakítani és aláírni AVDH-val. Azt is el kell fogadniuk a hivataloknak, ha az ügyvezető a cég nevében ír alá AVDH-val.

  • E-papír, e-cégbetekintő, e-földhivatal

Az e-papírt szélesebb körben ismerik az emberek, hiszen mind cégek, mind magánszemélyek ügyfélkapus bejelentkezés után ezen küldhetik meg az adóhatóságnak az irataikat. Azonban fontos megemlíteni, hogy már ennél sokkal szélesebb körben használhatóak. Az e-papírt megnyitva érdemes megnézni a CÍMZETT megnevezést. Ugyanis az e-papír szolgáltatásban nem csak adóügyeket lehet intézni, de már regisztráltak ide a végrehajtó irodák, felszámolók, önkormányzatok, kamarák, ügyészség, rendőrkapitányságok stb. Tehát, ha hivatalos elintéznivalónk van érdemes átnézni, hogy szerepel e ott a címzett. És még egyszer érdemes hangsúlyozni, hogy nem kell iratokat nyomtatni, aláírni, hiszen ott az előbb ismertetett aláírási lehetőség.

E-cégbetekintő egy igen fontos szolgáltatás. A cégek cégiratai eddig is nyilvánosak voltak, azonban ez idáig el kellett menni a nyilvántartó cégbíróságra, ha nyíregyházi cégiratokat szerettünk volna megnézni, akkor el kellett menni egy szombathelyinek Nyíregyházára és fordítva. Most csak annyit kell tenni, hogy a cégiratok megtekintéséhez le kell tölteni egy e-szignó programot, egyébként pedig, csak a cégjegyzékszámot kell beírni.

E-földhivatali szolgáltatások közé sorolhatjuk, hogy ügyfélkapunkon tudunk tulajdoni lapot lekérni, illetve gyorsabbak lesznek a földhivatali ügyintézések annak köszönhetően, hogy már nem kell a földhivatalba papír alapon bevinni az ingatlan adásvételi szerződését, be lehet adni elektronikusan is azt. Ha azt nézzük, hogy mennyi ember várt és torlódott fel egy-egy földhivatalban, ez igen nagy előrelépés.

  • Rendelkezési nyilvántartás (RNY)

Ha van ügyfélkapunk, ezzel a rendelkezéssel kerülhetjük el a leginkább, hogy egy-egy tértivevényes levélért postára kelljen mennünk. Az RNY annak a lehetőségét teremti meg, hogy az ügyfelek az ügyintézéssel összefüggő rendelkezéseiket, jognyilatkozataikat teljes bizonyító erejű magánokiratként elektronikus úton rögzíthessék, melyek egy nyilvántartásban érhetők el az ügyfelek és a regisztrált szervek által.

A nyilvántartás továbbá tárolja a meghatalmazásokat és egyéb nyilatkozatokat, és azokról hitelesítetten információt szolgáltat papíralapú irat bemutatása nélkül is. Tehát, ha regisztrálunk, akkor a különböző hivatalok, önkormányzatok, közjegyzők, végrehajtók, közüzemi szolgáltatók stb. ügyfélkapura fogják megküldeni a leveleiket. Az RNY oldalán azt is kiválaszthatjuk, hogy melyik szervezet küldhet nekünk elektronikus levelet és melyik nem.

  • Egyéb online végezhető ügyek

A nyilvantarto.hu oldalra belépve, évente 4 alkalommal igényelhetünk erkölcsi bizonyítványt, 3000 forint illeték ellenében. Kicsit felemás az ügy, hiszen már nem kell a postára elmenni az igényléshez, azonban az erkölcsi bizonyítvány postai úton érkezik meg.

Szintén ezen az oldalon, online lehet kezdeményezni a járműtulajdonos-váltás bejelentését, a gépkocsi forgalomból történő ideiglenes kivonását, ismételt forgalomba helyezését és a törzskönyv pótlását.

Lehetősége van a magyar anyakönyvben szereplő születési, házasságkötési vagy bejegyzett élettársi kapcsolat eseményéről születési/házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonatot igényelni. Az elektronikusan igényelt anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatvány is kérelmezhető. Az anyakönyvi kivonat és a formanyomtatvány kiállítása illetékmentes.

Ezen az említett oldalon keresztül, a webes ügysegéd használatával bejelenthető az egyéni vállalkozás megkezdése, szünetelése, megszűnése.

Lehetősége van értesítési cím bejelentésére, a cím megújítására, megváltoztatására vagy törlésére. Továbbá nyilatkozhat, hogy címének értesítési címként történő nyilvántartására ne kerüljön sor és az értesítési cím bejelentéséről a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kérhető. Értesítési címe lehet címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely, amelyet a lakcímén kívül, az Önnel való kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségként bejelenthet.

Az űrlap kitöltésével lehetősége van vezetői engedélye pótlására annak elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén. A vezetői engedély pótlása iránti kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be elektronikus úton, ha a pótolandó vezetői engedély 2001. január 1-jét követően került igénylésre.

Készült az adozona.hu oldalon megjelentek alapján