Készpénzfizetési számla vs. pénztárgépes nyugta

Készpénzfizetési számla vs. pénztárgépes nyugta

A július 1-től életbe lépő szabályok nevezetesen, hogy valamennyi számláról adatszolgáltatást kell adni a NAV felé, újra felveti azt a kérdést, hogy mi kerüljön rögzítésre a pénztárgépben, ha a vevő készpénzes számla kiállítását kéri?

Az eddigi jól bevált és a NAV által is elfogadott gyakorlat az volt, hogy az eladó a pénztárgépes nyugtát hozzátűzte a számlamásolatához és ezzel a dolog el is volt intézve.

De hogyan változik ez meg július 1-től, folytatható-e az eddigi gyakorlat?

Az előbbi gyakorlat folytatása esetén július 1-től az adott értékesítésről kétszeres adatszolgáltatás történik a NAV felé, egyszer a pénztárgépen keresztül, egyszer pedig a kiállított számláról az on-line adatszolgáltatás keretében.

További problémát jelent, hogy amennyiben a jövőben a számlával kísért értékesítések nem kerülnek rögzítésre a pénztárgépben, akkor a számlával történő készpénzes értékesítések bevételét a pénztárgéptől elkülönítve kell tárolni, biztosítva a pénztárgépbe beütött és bevételezett összegek egyezőségét.

A készpénzes számlával történő értékesítéseket – véleményem szerint – július 1-től nem kell szerepeltetni a pénztárgépben. Az ÁFA tv. fő szabálya szerint az adóalanynak a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számlát kell kiállítania. Mentesül a számlakibocsátás kötelezettsége alól, ha ezen kötelezettségének nyugta kibocsátásával tesz eleget.

A számlakibocsátás alól az eladó akkor mentesül, ha a vevő nem adóalany és nem is jogi személy, a vételárat készpénzzel vagy azzal egy tekintet alá eső készpénzt helyettesítő eszközzel fizeti, amelynek értéke nem éri el a 900 ezer forintot és a vevő nem kér számlát.

Ebből következően egy gazdasági eseményről csak egyféle bizonylatot kell kiállítani, vagy számlát vagy nyugtát. A jelenlegi szabályok között nincs olyan előírás, hogy a számla kibocsátások ellenértékét a pénztárgépben rögzíteni kell.

Az adott adóalany egy adott ügylet tekintetében vagy a nyugtaadási, vagy a számla kiállítási kötelezettségét teljesítse, de sohasem párhuzamosan mindkettőt.

Amennyiben a vevő a későbbiekben meggondolja magát és mégis számlát kér nyugta helyett, akkor a kibocsátott nyugtát a pénztárgépben sztornírozni kell.