Keresőképtelenség igazolása elektronikus úton

Keresőképtelenség igazolása elektronikus úton

Megjelent a Magyar Közlöny 290. számában a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről szóló 657/2020. (XII. 24.) kormányrendelet.

Változások elé nézünk a keresőképtelenség orvosi igazolása tekintetében is. 2021. januártól már nem a „rózsaszín” nagyalakú orvosi igazoláson és a „tb-s” világban használt ”kutyanyelven” kell a keresőképtelenséget igazolni, hanem új orvosi igazolás kerül bevezetésre.

A veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. § (1) bekezdésétől eltérően a beteg részére nem kell átadni az „Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről” nyomtatványt, hanem azt az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a beteg részére.

A veszélyhelyzet ideje alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően

a) a biztosított az „Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről” nyomtatványt elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a foglalkoztató részére,

b) az a) pont szerinti esetben a foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

A rendelet 2020. december 25-én lépett hatályba.