Jönnek a foglalkoztatásfelügyelők

Jönnek a foglalkoztatásfelügyelők

Ellenőrzik az állami támogatásban részesülőket

A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló új törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé a kormány.

A javaslat felvezetője szerint a munkához jutás, a munkahelykeresés, a munkahely megtartása, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutás elősegítése érdekében, valamint a jogszabálysértő foglalkoztatásból származó gazdasági előnyök kiküszöbölésére, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályok foglalkoztatók általi megtartása állami felügyeletének és a foglalkoztatottakat megillető jogok érvényesülésének biztosítására, a foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítése miatt van szükség az új törvényre.

Az előterjesztés deklarálja, hogy a foglalkoztatás elősegítése érdekében a kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá a foglalkoztatók és a foglalkoztatottak, valamint ezek érdekképviseleti szervezetei együttműködnek. Az állami foglalkoztatási szerv a munkahelykeresést, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a munkahely megtartását – a kormány rendeletében meghatározottak szerint – ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokkal (foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás) is segíti, emellett támogatást is nyújthat. Ilyen szolgáltatást a kormány rendeletében meghatározottak szerint nyilvántartásba vett foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet is biztosíthat. Az állami foglalkoztatási szerv – a kormány rendeletében meghatározottak szerint foglalkoztatást elősegítő támogatást is nyújthat.

Foglalkoztatást elősegítő támogatás esetén a támogatásban részesülővel hatósági szerződést kell kötni. Ilyen támogatás a gazdaságvédelmi foglalkoztatási alapból vagy európai uniós forrásból adható.

A törvényjavaslat szerint foglalkoztatásfelügyeleti hatóság ellenőrzi majd a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó jogszabályok minimumkövetelményeinek foglalkoztató általi betartását.

Általános hatáskörű foglalkoztatásfelügyeleti hatóság a kormány rendeletében kijelölt hatóság. Az általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság jogosult eljárni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a kormány rendeletében meghatározott más hatóság hatáskörébe.

A foglalkoztatásfelügyeleti hatóság jogosult

a) a foglalkoztató és a foglalkoztatott közötti, valamint a foglalkoztatottnak munkavégzés céljából történő átengedése alapjául szolgáló jogviszony és a tényleges foglalkoztatás alapján létrejött kapcsolat minősítésére,

b) a tényleges foglalkoztató azonosíthatatlansága esetén – ellenkező bizonyításig – a foglalkoztató személyének vélelem alapján történő megállapítására, amely szerint a foglalkoztató – a következő sorrend szerint – az,

ba) aki a munkahelyen tevékenységet folytató felek közötti szerződésben (megállapodásban) foglaltak szerint a tevékenység összehangolásáért felelős,

bb) aki a tevékenységet a munkahelyen ténylegesen irányítja,

bc) akinek a területén a munkavégzés folyik,

c) az a) és b) pont alapján a foglalkoztatásra irányuló jogviszony meghatározott felek közötti fennállásának megállapítására,

d) a foglalkoztatást elősegítő támogatás tekintetében a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére.

A foglalkoztatásfelügyeleti hatóság valamennyi foglalkoztatási helyszínen külön engedély és előzetes értesítési kötelezettség nélkül helyszíni ellenőrzést tarthat.

A foglalkoztatásfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzése és eljárása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályain túl jogosult

a) az ellenőrzés helyszínén található biztonsági berendezések által rögzített felvételek megtekintésére, a foglalkoztatás területére való be- és kilépést rögzítő berendezések adatainak megtekintésére, azokról másolat készítésére,

b) az ellenőrzéssel érintett személyek személyazonosságának igazoltatással történő megállapítására, adóazonosító jelének és társadalombiztosítási azonosító jelének (TAJ szám) használatára, valamint e személyektől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítás kérésére, e személyek tanúként történő meghallgatására.

A törvényjavaslat parlamenti elfogadása esetén az új rendelkezések 2021. március 1-jétől léphetnek életbe.