Így változnak az EKAER szabályok 2021-től

A múlt évvégén  jelent meg az új EKAER rendeletet (13/2020 (XII.23) PM rendelet) tartalmazó Magyar Közlöny. Így nem sok idő maradt a vállalkozásoknak, hogy megismerjék a 2021. január 1-től alkalmazandó EKAER szabályokat, illetve a korábbi EKAER szabályokra vonatkozó változásokat.

A legfontosabb EKAER szabályok 2021-től
  1. Az EKAER bejelentési kötelezettség csak a bejelentésköteles termékek Közösségen belüli beszerzésére, értékesítésére, egyéb célú behozatalára és kivitelére, valamint az első belföldi nem végfelhasználó részére történő ÁFA köteles értékesítésre vonatkozik.
  2. Az EKAER bejelentésköteles termékek köre azonos a korábban az EKAER szabályozás szerint kockázatos terméknek nevezett termékek körével, legalább is egyelőre – a termék listáját továbbra is a 2014-ben kiadott 51/2014. NGM rendelet tartalmazza.
  3. Biztosítékot köteles nyújtani a belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén a Közösségen belüli termékbeszerzést, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítést megvalósító adózó. E biztosítéknyújtási kötelezettség azonban nem áll fenn a kedvezményes ÁFA mértékkel adózó termékekre.
  4. Az EKAER kötelezettség minden – tehát nem csak útdíjköteles – gépjárművel végzett fuvarozással járó ügyletre vonatkozik.
  5. Megmarad a tömeghez és az értékhez kapcsolódó EKAER-mentesség, azaz továbbra sem kell EKAER szám egy fuvarozás keretében az egymillió forintos értékhatárt és ötszáz kilogramm bruttó tömeget meg nem haladó, bejelentés köteles termékkel ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén.
  6. A rendelet lehetővé teszi az önkéntes EKAER bejelentést is – ez esetben biztosítékfizetési kötelezettség nincs, de ügyelni kell az adatok valódiságára.
  7. A már korábban kihirdetett Art változások folytán ismert, hogy a 40 százalékos mulasztási bírság csak akkor szabható ki, ha az adózó nem tesz eleget EKAER bejelentési kötelezettségének vagy hibás mennyiséget, illetve értéket jelent be az EKAER-be. Egyéb EKAER hiba (elírás, téves rendszám, lezárás elmulasztása, stb.) jogi személyek esetén legfeljebb 500 000 forintig, természetes személy esetén 200.000 forintig terjedő bírsággal sújtható.

Összegezve a friss változások azt jelentik, hogy a legtöbb termék kapcsán az EKAER kötelezettség megszűnik, 2021-től az EKAER kötelezettség csak a kockázatos termék-kereskedelemre vonatkozik.

Azon kevés adózó, aki bejelentés-köteles termékkel kereskedik, azonban fókuszáltabb figyelemre.

https://www.rsm.hu/blog/2020/12/igy-valtoznak-az-ekaer-szabalyok-2021-tol