Így csökken az iparűzési adó

A rendeleti kormányzás újabb (mellék)termékeként megjelent a 639/2020. (XII.22.) kormányrendelet, amely szerint a 2021. évben végződő adóévben azoknál a helyi adókról szóló törvény szerinti vállalkozóknál, akik megfelelnek a KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás feltételeinek, valamint a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1%, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A rendelet határozathozatal nélkül megfelezi az iparűzési adó előlegét is.

A KKV minősítésnek való megfelelés az jelenti, hogy a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, számviteli törvény szerinti elfogadott beszámolóban szereplő, (ez gyakorlatilag az 2019. évi beszámoló), ennek hiányában (?) a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatokat kell figyelembe venni.

A csökkentett iparűzési adó alkalmazásához 2021. február 25-ig nyilatkozni kell arról, hogy

  • a vállalkozás KKV-nak minősül,
  • a vállalkozás árbevétele vagy mérlegfőösszege alapján jogosult a kedvezményre,
  • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetű vállalkozásnak.

Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor arról nyilatkozik, hogy

  • olyan mikro- vagy kisvállalkozás, amely ellen a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti eljárás nem indult, vagy
  • ellene hitelezői kérelmére a saját joga alapján ilyen eljárás nem indítható,

továbbá olyan vállalkozás, amellyel szemben az alábbiak sem állnak fenn:

  • megmentési célú támogatásban részesült és a kölcsönt még nem fizette vissza vagy a kezességvállalás időtartama még nem járt le, vagy
  • szerkezetátalakítási támogatásban részesült és továbbra is a szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik,

Szintén február 25-ig lehet pótolni az elmaradt telephely-bejelentést is.

A 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatokat kell figyelembe venni.

A kisadózó vállalkozók (KATA) is jogosultak lesznek a kedvezményre, mert beszámoló-készítésre nem kötelezettek, de iparűzési adó alanyok.

A katások iparűzési adóját – túlnyomó többségben – 2,5 millió forintos alappal, átalányadóként kell megfizetni. A kormányrendelet ezt az alapot most a helyi adókulcs helyett 1%-os mérték alá veti, amely csupán 25 ezer forint lesz. Így a 2021.03.16-án és 2021.09.15-én esedékes előleg is csak 12.500 Ft lesz.

A február 25-i határidő nem jogvesztő, így igazolási kérelem csatolásával az önkormányzati adóhatóság vélhetően fel fogja dolgozni a koronavírus járványra való hivatkozással bevezetett kedvezményt.

Az nehezen érthető, hogy amikor a NAV a jogosultság elbírálásához szükséges minden információval rendelkezik, miért kell kötelezni mintegy másfélmillió vállalkozást adatbejelentésre. Ha a Hivatal név szerint, valós adatokkal alátámasztva fel tudta hívni a figyelmet a KIVA alá történő belépés célszerűségére, akkor jelen esetben is felhasználhatná korlátlan és végtelen adatbázisát és akkor ez a bejelentési procedúra is elkerülhető lenne.