Hova tűnt az ÁFA bevallás tervezet kiajánlása?

Hova tűnt az ÁFA bevallás tervezet kiajánlása?

Nagy média támogatással – konkrétan a csapból ez folyt – harangozta be anno a kormány, hogy az Szja tervezet elkészítése után, szívós munkával vállalkozik arra is, hogy a vállalkozások ÁFA bevallás tervezetét is elkészítse, ha akarják, ha nem, ezzel is tovább csökkentve az adminisztrációs terheket. Az első tervezet a 2021. július hónapra vonatkozott volna. Ezt a kötelezettséget az ÁFA tv. 184. §–sa írta elő.

(2) Az állami adó- és vámhatóság az erre a célra biztosított elektronikus felületen – a 257. § (2) bekezdése alá tartozó adóalany kivételével – az adóalany rendelkezésére bocsátja az adóalany adott adómegállapítási időszakára vonatkozó, nyilvántartásában szereplő alábbi adatokat:

a) fizetendő adót és az adó alapját, és

b) az adóalanyra áthárított előzetesen felszámított adót és az adó alapját

(e § alkalmazásában a továbbiakban: bevallástervezet).”

Megállapította: 2020. évi CXVIII. törvény 48. §. Hatályos: 2021. VII. 1-től

Az éves beszámolók beadása után nagy izgalommal vártuk az első tájékoztatókat, hogyan tovább, mi lesz most áfáéknál? Se egy tájékoztatás, se egy hangos „hurrá!” médiakampány, csak néma csönd. Ebben a néma csendben, stílszerűen néma csendben jelent meg a Kormány 429/2021. (VII. 16.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő eltérő szabályok megállapításáról.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 346. § (1) bekezdésétől eltérően az állami adó- és vámhatóság először a 2021. október 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakról bocsátja – az Áfa tv. 257. § (2) bekezdése alá tartozó adóalany kivételével – az Áfa tv. szerinti adóalany rendelkezésére az általános forgalmi adó bevallástervezetet az erre a célra biztosított elektronikus felületen.

Vagyis, ha jól értelmezem, ezúttal nem a három fő gonosz egyike, hanem maga a járvány volt az akadálya annak, hogy a törvényben foglaltak teljesüljenek.

Na, nem mintha a könyvelők tömegével követnének el harakirit az ÁFA bevallás tervezetek elmaradása miatti bánatukban, de a jelenség jól mutatja a jelenlegi rezsim tehetetlenségét.

Egyébként az App Store-ből letölthető Connectax eÁFA alkalmazás, amely nem tud kevesebbet, mint a NAV által beharangozott és egyelőre még el nem készült bevallástervezete, hiszen mindkét program feltehetően ugyanabból az adatbázisból dolgozik. Csak ehhez nem kellettek milliárdok és a vírus is kíméletes volt hozzá.