Gazdaságvédelmi Akcióterv a csökkent munkaidős foglalkoztatás támogatására

Gazdaságvédelmi Akcióterv a csökkent munkaidős foglalkoztatás támogatására

Gazdaságvédelmi Akcióterv a csökkent munkaidős foglalkoztatás támogatására

A Kormány 105/2020. (IV.10.) számú rendelete, amely megjelent a Magyar Közlöny 2020. évi 71. számában szabályozza a munkáltató és a munkavállaló együttes kérelmére bizonyos feltételek mellett nyújtható támogatást.

A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra, hónapokban állapítható meg, amelynek mértéke 3 hónap.

A támogatás mértéke a vészhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj személyi jövedelemadóval és járulékokkal csökkentett összegének 30, 40 vagy 50 százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének 70 százaléka, amely nem haladhatja meg az adókkal, járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.

A támogatás a munkavállaló részére havonta, utólag kerül folyósításra. A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható és köztehermentes.

A munkavállaló és a munkaadó a támogatás időtartamára, a támogatás igénybevételével vállalja, hogy

  • csökkentet munkaidőben,
  • a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben

állapodnak meg.

A munkáltató a támogatás igénybevételekor vállalja a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára valamint további egy hónapig és azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.

A támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó

  • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,
  • nem áll csőd, felszámolás, végelszámolás alatt,
  • bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a vészhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.

A támogatás munkaadó és munkavállaló együttes kérelmére nyújtható.

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a vészhelyzet időtartama alatt vagy a vészhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújthatja be.

A támogatási kérelemhez csatolni kell a munkaadó és munkavállaló megállapodását.

A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglakoztatási helye szerinti illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A kormányhivatal 8 napon belül dönt a pályázatról. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.