Bővül a szakképzési hozzájárulás alapjába tartozó juttatások köre

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség alapja 2021. január 1-jétől a kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.

Nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség, ha a gazdálkodó szervezetet a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho. tv.) alapján adófizetési kötelezettség nem terheli. Ennek értelmében a szociális hozzájárulási adó megállapításánál figyelembe vett adóalap-kedvezmények összege csökkenti a szakképzési hozzájárulási kötelezettség alapját, továbbá a Szocho. tv. 5. § (1) bekezdésében nevesített személyek részére történő kifizetések után sem keletkezik szakképzési hozzájárulási kötelezettség (így többek között például a kiegészítő tevékenységet folytató magánszemélyek részére történő kifizetések sem képezik a szakképzési hozzájárulási kötelezettség alapját).

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség alapjának változása kapcsán, jelentősen bővül azon kifizetések, juttatások köre, melyet szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhel. A Szocho tv. tételesen felsorolja azon kifizetések, juttatások körét, melyek után a kifizetőt szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terhel.

 Ennek értelmében 2021. január 1-jétől szakképzési hozzájárulási kötelezettség terheli az Szja. tv.

  • 70. §-ában meghatározott egyes meghatározott juttatások 1,18-szorosát (így például, reprezentáció, üzleti ajándék, telefon magáncélú használata, csekély értékű ajándék, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés…),
  • 72. §-a szerinti kamatkedvezményből származó jövedelem 1,18-szorosát, és minden szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet így az egyéb jogcímen kifizetett jövedelmeket is (például versenytilalmi díj, jogdíj…).

Az Szja. tv. 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások összegét 2021. július 1-jétől terheli szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség, miután a béren kívüli juttatások után 2021. június 30-áig nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie a kifizetőnek.

https://www.adozasitanacsadas.hu/hir/1231/bovul-a-szakkepzesi-hozzajarulas-alapjaba-tartozo-juttatasok-kore