Be lehet jelenteni a munkáltatói visszaéléseket is!

Be lehet jelenteni a munkáltatói visszaéléseket is!

Megjelent a besúgó törvény!

Az alaptörvényben biztosított petíciós jog szabályozását, valamint európai uniós jogharmonizációs kötelezettségből fakadóan a visszaélés-bejelentési rendszer törvénybe foglalását és a bejelentők védelmére vonatkozó garanciákat is tartalmazza a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény, amely egyidejűleg bevezeti a belső visszaélés-bejelentési rendszert is.

Az uniós irányelv alapján a magánszférában a legalább kétszázötven embert foglalkoztatóknak lehetővé kell tenniük, hogy az alkalmazottak bejelenthessék az általuk tapasztalt jogsértéseket. Ehhez megfelelő kommunikációs csatornát kell működtetniük, a bejelentéseket pedig ki kell vizsgálniuk.

Az ennél kisebb, de legalább ötven főt foglalkoztató cégeknek közös belső visszaélés-bejelentési rendszert kell létrehozniuk, az ötven fő alattiakra ilyen kötelezettség nem vonatkozik. De létszámkorlát nélkül vonatkozik a pénzmosás elleni törvény alá tartozó (könyvelő, könyvvizsgáló és ügyvéd) szolgáltatókra.

Ezen foglalkoztatók belső visszaélés-bejelentési rendszert kötelesek működtetni. Ennek kétféle módozata lehetséges:

– a szervezet erre a célra kijelölt személyt vagy szervezeti egységet állíthat fel, illetve

– lehetőség van bejelentővédelmi ügyvédet, külső szolgáltatót megbízni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Bejelentést a volt, jelenlegi alkalmazott (beleértve a gyakornokot, önkéntest is) vagy pályázó személy, illetve az tehet, akinek a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolata áll/állt fenn vagy ennek létesítését szándékozza.

A jogszabály garanciákat fogalmaz meg a bejelentők védelmére. Ennek egyik eleme a megtorlás tilalma, ami kimondja, hogy a bejelentés megtétele miatt nem érheti hátrány a bejelentőt.

A törvény azt is lehetővé teszi, hogy a magyar életmód megvédéséhez fűződő közérdekre tekintettel tegyen valaki bejelentést.

A jogszabály a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatálya.

A bejelentő számára biztosítani kell, hogy szóban vagy írásban bejelentést tehessen. A szóbeli bejelentést rögzíteni kell, az írásbeli bejelentésről pedig visszaigazolást kell adni.

A bejelentés kivizsgálására (mely szűk körben mellőzhető) 30 nap, kivételesen 3 hónap áll rendelkezésre. A bejelentés kivizsgálásáról, annak mellőzéséről, indokairól, a kivizsgálás eredményéről a bejelentőt írásban kell tájékoztatni.

Szigorú szabályok vonatkoznak az adatkezelésekre is. A “bepanaszolt” személyt a panaszról tájékoztatni kell, a bejelentést tevő személyéről azonban nem tájékoztatható.

A bejelentéssel összefüggésben kizárólag a bejelentés kivizsgálásához, az intézkedések megtételéhez szükséges adatok kezelhetőek.

Forrás: adozona.hu