Napelemmel termelt energia továbbszámlázása

Napelemmel termelt energia továbbszámlázása

Utánajártunk

Egyre több vállalkozás telepít napelemet saját vállalkozásában vagy szebben fogalmazva működtet kiserőművet.

Ügyfeleinknél kérdésként merül fel, hogy történik az így termelt villamos energia továbbszámlázása, amennyiben az ingatlanban bérlők is vannak. Ez ügyben telefonon megkerestük a szolgáltatót is, és véleményünket az alábbiakban összegezzük:

A saját naperőmű tulajdonnal rendelkező személyek a saját felhasználásukon felül termelt áramot kötelesek felajánlani a helyi állami elektromos közszolgáltatónak, a közszolgáltatónak pedig kötelessége azt átvenni a törvényben megszabott áron (KÁT). Ha a bérlemények fogyasztása része a saját fogyasztásnak, akkor a bérleti díjba bele kell építeni az áramfogyasztás díját.

Telefonos megkeresésünkre a szolgáltatótól megtudtuk, hogy az áramszolgáltatás a közszolgáltató privilégiuma, a vállalkozás az áram termelését (forgalmazását) kereskedelmi céllal nem, illetve csak erre jogosító engedély birtokában gyakorolhatja.

A fentiek alapján jutottunk arra a következtetésre, hogy jogosultság hiányában célszerű az áramdíjat a bérleti díjba beépíteni.

Amennyiben a bérlemények áramfogyasztása a saját felhasználást meghaladó mennyiségből származik, ebben az esetben a bérbeadó gyakorlatilag a közszolgáltató áramát adja tovább a bérlőknek és továbbra is fennáll a közvetített szolgáltatás megvalósulása, vagyis az eddigi gyakorlat szerint kell számlázni.

(Lásd: a villamos energiáról szóló, 2007. évi LXXXVI. tv. és a 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait)