2022. évi adótörvények dióhéjban

2021. november 23-án benyújtásra került a Parlament elé a T/17668 iromány. A törvényjavaslat címe: A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről.

Legfontosabb változások adónemenként

Helyi iparűzési adó

KKV-k jövedelem-pozíciójának segítése érdekében a kedvező szabályokat a 2022-ben végződő adóévben is fenntartja a jogalkotó. Azaz a javaslat szerint tehát a 2022. évben végződő adóévben a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő, 4 milliárd forintot meg nem haladó árbevételű, vagy mérlegfőösszegű vállalkozó esetében a helyi iparűzési adó mértéke a legfeljebb 1 százalék lehet, feltéve, hogy ezt az uniós állami támogatási szabályok lehetővé teszik.

Ezt az adómérték-szabályt a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, KKV-nak számító vállalkozónak a 2022. évben kezdődő adóévben kell alkalmaznia. A csökkentett adómérték hatását – a 2021. évi helyzettel azonos módon – a 2022. évben esedékes előleg-részleteknél is érvényesíteni lehet, úgy, hogy az önkormányzati adóhatóság csökkenti az adóelőleg-kötelezettség összegét – főszabály szerint, az esetek többségében – automatikusan, az előleg-mérséklésről a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján. Aki nem tett nyilatkozatot, annak 2022. február 15-ig van lehetősége benyújtani.

Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás

Megszűnik a 1,5 százalékos mértékű szakképzési hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%-ról 13%-ra csökken

EKHO

A kifizetőt terhelő EKHO 15,5 százalékról 13 százalékra csökken.

KIVA

A jelenlegi 11 % ról 10 %-ra csökken.

Személyi jövedelemadó

Amennyiben egy adott jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére – feltételezve, hogy az költségként nem elszámolható, vagy azt nem térítik meg a magánszemély számára -, úgy a megállapított jövedelem 89 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.